Оксоразградливите пластични кеси не се напредок, туку назадок!

Новиот Закон за управување со пакување и отпад од пакување што година и половина е заглавен во лавиринтите на државните институции, содржи, како и постоечкиот закон, забрана на пластичните кеси.…

Continue Reading Оксоразградливите пластични кеси не се напредок, туку назадок!

Незабранетите забранети пластични кеси во Македонија

Законот и Правилникот Иако кај нас за забраната на пластичните кеси се зборува во идно време, пластичните кеси за пазарување веќе се забранети со закон уште од 2012 година. Со…

Continue Reading Незабранетите забранети пластични кеси во Македонија