Оксоразградливите пластични кеси не се напредок, туку назадок!

Новиот Закон за управување со пакување и отпад од пакување што година и половина е заглавен во лавиринтите на државните институции, содржи, како и постоечкиот закон, забрана на пластичните кеси.…

Continue Reading Оксоразградливите пластични кеси не се напредок, туку назадок!