Ем загадувачи, ем профитери

Компаниите-загадувачи со пластика обожаваат да зборуваат за рециклирање. Ова подеднакво се однесува на петрохемиската и индустријата за фосилни горива, како и на секторите продажба и потрошувачка. Сè додека јавноста во…

Continue Reading Ем загадувачи, ем профитери